Paluch koślawy (łac. hallux valgus) jest deformacją przodostopia polegającą na bocznym odchyleniu osi pierwszego palca oraz szpotawym ustawieniu I kości śródstopia w stosunku do pozostałych. Deformacja dotycząca częściej kobiet oraz pogłębiająca się wraz z wiekiem.

Do gabinetu zgłosiła się pacjentka, lat 80. Uskarżała się na pieczenie stóp, mrowienie, ogromny ból stóp oraz części podudzi, permanentne przegrzanie stóp. Kobieta łagodziła objawy poprzez kąpiel stóp w wodzie z lodem. Przynosiło na krótko ulgę. Oględziny stóp coraz bardziej przybliżały do diagnozy. Ogromny stan zapalny obejmował przede wszystkim stopy, które wyglądały w pewnych miejscach (np. I głowa kości śródstopia) jakby były posiniaczone. Poprosiłam pacjentkę o wykonanie badań z naciskiem na zawartość kwasu moczowego. Porównanie wyników, z tymi wykonanymi pół roku wcześniej, wykazały, iż podniósł się poziom kwasu moczowego. Konsultacja z lekarzem specjalistą potwierdziły, iż pacjentka chorowała na dnę moczanową. Pacjentkę odesłano do gabinetu lekarskiego celem rozpoczęcia terapii środkami farmakologicznymi oraz zalecono dietę.